Dialogstöd inom ryggkirurgi - baserat på Svenska Ryggregistret Swespine

Undergrupp
1 2 3 4 5+
Sociodemographics
Sociodemographics
Hälsoprofil
Hälsoprofil

Resultat

Andel nöjda patienter

Andel med lyckat utfall = Smärtan Helt förvunnen eller Mycket förbättrad efter ett år (grönt och ljusgrönt)

Beskrivning