Expense Management Process

 by Jessica Sundström

Anställda
kr
Attestanter
Ekonomi-och Löneadministratörer
Jag vill veta mer!
Antal anställda som använder företagskort eller körjournal
Pris för tjänst och tilläggstjänster

Results

Kostnad Anställda:

175 kr

Kostnad Attestanter

0 kr

Kostnad Ekonomi/Lön

0 kr

Sammanställning

Kostnad för manuell hantering

175

Kostnad för digital hantering

99

Beskrivning

Business Case - Expense Management

Denna kalkyl hjälper er att räkna ut kostnaden och jämföra en manuell Expense Management process med en digital process.

Resultat