Expense Management Process

Anställda
kr
Attestanter
Ekonomi-och Löneadministratörer
Jag vill veta mer!
Antal anställda som använder företagskort eller körjournal
Pris för tjänst och tilläggstjänster

Results

Kostnad Anställda:

Kostnad Attestanter

Kostnad Ekonomi/Lön

Sammanställning

Kostnad för manuell hantering

Kostnad för digital hantering

Beskrivning

Business Case - Expense Management

Denna kalkyl hjälper er att räkna ut kostnaden och jämföra en manuell Expense Management process med en digital process.

Resultat