Bostadsrätt

 by Richard Petersson

Uppgifter

Resultat

Pris/kvm

40,000 kr

Lån

2,720,000 kr

Egen insats

480,000 kr

Ränta/mån

3,831 kr

Ränta/mån efter skatteavdrag

2,681 kr

Amortering/mån

4,533 kr

Avgift/mån

5,600 kr

Totalt/mån

13,964 kr

Totalt/mån efter skatteavdrag

12,815 kr

Totalt/mån efter skatteavdrag/kvm

160 kr

Fördelning av månadskostnad

Cirkeldiagrammet visar fördelningen av månadskostnaden