Digitala Kvitton Miljö

 by Jessica Sundström

Inputs

Antalet kvittorullar
Jag vill veta mer!

Results

Miljöpåverkan - CO2 och Träd

Antalet ton papper / per år

Miljöpåverkan CO2 ton / per år

Antalet förbrukade träd som går åt / per år

Miljöpåverkan