Sparkalkylator för kapital & utdelningstillväxt

Inputs

%
%
%

Årlig utdelning per 31 december

Årlig värdetillväxt av kapital per 31 Dec, inklusive återinvesterad utdelning

Results

Utdelning per dag, Genomsnittlig tillväxt per år, Ackumulerat månadsspar

Utdelning per dag efter 5 år

Utdelning per dag efter 10 år

Utdelning per dag efter 15 år

Utdelning per dag efter 20 år

Årlig utdelningstillväxt (10 år)

Årlig portföljtillväxt (10år)

Månadsspar ackumulerat 10 år

Månadsspar ackumulerat 20 år

Utdelning och värdetillväxt beräknad enligt inmatad data

Instruktioner / Förklaring