Genomsnittlig årlig tillväxt genom start & slutvärde samt datum

Inputs

Results

Antal dagar

Antal år i decimalform

Årlig genomsnittlig tillväxt

Information om denna kalkylator