Hemcheck hälsoekonomisk analys

Input

st
%
%
min
SEK
SEK

Information


Analysen inkluderar inte alla samhällsrelaterade kostnader samt lidandet som patienter och anhöriga får uppleva till följd av de problem som hemolyserade blodprover orsakar.

  • Baserat på uppmätt sensitivitet och specificitet i vår prestandautvärdering samt ett gränsvärde för hemolys på 50 mg/dL.
  • Baserat på att samtliga blodprover testas och alla identifierade hemolyserade prover kan ersättas med icke-hemolyserade blodprover.
  • Baserat på estimering av kostnad för pre-analytiska fel från S. F. Green, “The cost of poor blood specimen quality and errors in preanalytical processes,” Clin. Biochem., vol. 46, no. 13–14, pp. 1175–1179, Sep. 2013.
  • Baserat på en fördröjning på 60 min för omprovtagning vid hemolys.
  • Baserat på en lönekostnad inkl sociala avgifter på 500.000 kr.

Resultat

Totalt minskad väntetid för patienter

Hemolyserade prov som upptäcks i tid

Total kostnadsbesparing per år med Helge*

Total kostnadsbesparing per test med Helge*

Potentiell kostnadsbesparing med Helge

Total kostnad för hemolys med och utan Helge per år (SEK)