Hemcheck hälsoekonomisk analys

 by Hemcheck

Input

st
%
%
min
SEK
SEK

Information


*Baserat på estimering kostnad för pre-analytiska fel från S. F. Green, “The cost of poor blood specimen quality and errors in preanalytical processes,” Clin. Biochem., vol. 46, no. 13–14, pp. 1175–1179, Sep. 2013
*Baserat på en fördröjning på 60 min för omprovtagning vid hemolys.
*Baserat på en lönekostnad inkl sociala avgifter på 500.000 kr.

Resultat

Totalt minskad väntetid för patienter

30

Hemolyserade prov som upptäcks i tid

729

Total kostnadsbesparing per år med Helge*

413 029

Total kostnadsbesparing per test med Helge*

28

Potentiell kostnadsbesparing med Helge

Total kostnad för hemolys med och utan Helge per år (SEK)