Plastic Progress Tool

Här kan du välja vilket företag du vill se data för. Från början visas värdet för alla inrapporterade företag. Du kan styra fler parametrar under fliken Start.

Här kan du styra vilken data som visas. Du kan välja vilket år som data ska visas för samt bryt ner data hela vägen till produktgrupp. Om inget år väljs visas data för alla år. Om någon av de övriga kategorierna lämnas tomma visas resultatet för allt som ingår i kategorin ovan.

OBS! I denna demoversion finns bara data för 2019, 2020 och 2021.

Här kan du redigera den data som du skickat in. Välj den artikel du vill redigera så visas all data som registrerats för den produkten. Glöm inte att spara genom att klicka på knappen Spara längst ner.

OBS! I denna demoversion går det inte att redigera data och således sparas ingen data om du klickar på knappen Spara.

I denna flik kan ni lägga till nya produkter med samma logik som i frågeformuläret. Glöm inte att spara genom att klicka på knappen Skapa ny artikel längst ner.

OBS! I denna demoversion går det inte att lägga till nya artiklar och således sparas ingen data om du klickar på knappen Skapa ny artikel.

Omsättning

Här kan du registrera omsättningen för era EMV-produkter. Välj vilket år som du vill registrera omsättningen för och ange sedan omsättningen. Till höger visas omsättningen för angivet år. Glöm inte att spara genom att klicka på knappen Spara längst ner.

OBS! I denna demoversion finns bara data för 2019, 2020 och 2021. Det går heller inte att registrera ny omsättning och således sparas ingen data om du klickar på knappen Spara.

Basår

Här kan du registrera basår. Till höger visas vilket basår som är angivet. Glöm inte att spara genom att klicka på knappen Spara längst ner.

OBS! I denna demoversion är basåret satt till 2019. Det går heller inte att registrera nytt basår och således sparas ingen data om du klickar på knappen Spara.

Sammanställning - Övergripande

Sammanställning - Detaljerad

Sammanställning - Plaster

EMV-Produkter

EMV-Förpackningar

Nyckeltal

Omsättning år - [MSEK]

Basår

EMV-Förpackningar
EMV-Produkter

Återvunnen / förnybar plast

Mängd återvunnen, förnyelsebar samt fossil plast

Farliga kemikalier

Mängd plast som innehåller farliga kemikalier

Återvinningsbar plast

Mängd plast som är återvinningsbar

EMV-Produkter - Farliga kemikalier

EMV-Produkter - Saknas information om farliga kemikalier

EMV-Produkter - Engångsartiklar

EMV-Produkter - Återvunnen / Förnybar råvara

EMV-Produkter - Plastanvändning

EMV-Produkter - Återanvändning / materialåtervinning

EMV-Förpackningar - Farliga kemikalier

EMV-Förpackningar - Saknas information om farliga kemikalier

EMV-Förpackningar - Engångsartiklar

EMV-Förpackningar - Återvunnen / Förnybar råvara

EMV-Förpackningar - Plastanvändning

EMV-Förpackningar - Återanvändning / materialåtervinning