Selectiescherm
U kunt hier kiezen tussen de verschillende tools van CCS
Deze tool is momenteel nog in aanbouw. U kunt de MKB EnergyCheckUp voor nu nog vinden op de oude locatie: www.ccsenergieadvies.nl/mkb-energy-checkup-scan/
Welkom bij de online biogascan van CCS Energieadvies. Via deze tool kunt u uitrekenen of een vergister voor uw bedrijf interessant is. De tool stelt u in staat om twee eenvoudige casussen door te rekenen; verkoop van biogas en opwaardering van biogas tot aardgaskwaliteit (groengas). Voor een meer gedetailleerde case studie kunt u terecht bij CCS Energieadvies.
Vul alstublieft uw contactgegevens hieronder in. Het gebruik van de tool is volledig vrijblijvend, en uw gegevens worden niet gedeeld met derden buiten CCS Energieadvies.
Dankuwel. Klik hierboven op het tabblad ''Invoer mest'' om te beginnen met uw berekening.
Welkom bij de online haalbaarheidsberekening voor stikstofstrippers van CCS! Deze tool rekent een indicatieve business case door voor uw bedrijf om te bepalen of een stikstofstripper in uw geval interessant is. In de tool worden twee situaties met elkaar vergeleken; uw huidige situatie (nulsituatie) en een situatie met een stikstofstripper. Doorgaans is een stikstofstripper interessant voor bedrijven die relatief veel mest afvoeren op basis van een stikstofoverschot, maar nog veel ‘ruimte’ hebben tot zij tegen hun fosfaatgrens aanlopen. De haalbaarheid hangt voornamelijk af van het soort land dat u heeft, de hoeveelheid mest, en de samenstelling van die mest. Indien u interesse heeft in een gedetailleerdere, persoonlijke doorrekening van uw casus kunt u contact met ons opnemen.
Vul alstublieft uw contactgegevens hieronder in. Het gebruik van de tool is volledig vrijblijvend, en uw gegevens worden niet gedeeld met derden buiten CCS Energieadvies.
Welkom bij de online haalbaarheidsberekening voor stikstofstrippers van CCS! Deze tool rekent een indicatieve business case door voor uw bedrijf om te bepalen of een stikstofstripper in uw geval interessant is. In de tool worden twee situaties met elkaar vergeleken; uw huidige situatie (nulsituatie) en een situatie met een stikstofstripper. Doorgaans is een stikstofstripper interessant voor bedrijven die relatief veel mest afvoeren op basis van een stikstofoverschot, maar nog veel ‘ruimte’ hebben tot zij tegen hun fosfaatgrens aanlopen. De haalbaarheid hangt voornamelijk af van het soort land dat u heeft, de hoeveelheid mest, en de samenstelling van die mest. Indien u interesse heeft in een gedetailleerdere, persoonlijke doorrekening van uw casus kunt u contact met ons opnemen.
Om te beginnen met de berekening, selecteer hier boven een tabblad. Als u alle gegevens ingevuld heeft kunt u in het laatste tabblad dit aanvinken, en ontvangt u de resultaten.
Deze tool is gebouwd met steun van Provincie Overijssel
Wat doet de tool?
Deze tool rekent een indicatieve business case door voor uw bedrijf om te bepalen of een stikstofstripper in uw geval interessant is. In de tool worden twee situaties met elkaar vergeleken; uw huidige situatie (nulsituatie) en een situatie met een stikstofstripper. Doorgaans is een stikstofstripper interessant voor bedrijven die relatief veel mest afvoeren op basis van een stikstofoverschot, maar nog veel ‘ruimte’ hebben tot zij tegen hun fosfaatgrens aanlopen. De haalbaarheid hangt voornamelijk af van het soort land dat u heeft, de hoeveelheid mest, en de samenstelling van die mest. Indien u interesse heeft in een gedetailleerdere, persoonlijke doorrekening van uw casus kunt u contact met ons opnemen.
Wat is een stikstofstripper?
Een stikstofstripper is een apparaat wat de vluchtige ammoniak uit de mest kan afvangen. Door de mest te verwarmen naar een hoge temperatuur en deze in een filterkolom zo veel mogelijk in contact met lucht te brengen wordt de ammoniak uitgedampt. De lucht met ammoniak wordt vervolgens door een zure wasser geleid zoals wij deze ook kennen uit de varkenshouderij. Het resultaat van deze twee stappen is een meststroom met een aanzienlijk lagere concentratie stikstof, en een stroom van kunstmest in de vorm van ammoniumsulfaat. Door de stikstofconcentratie in de eigen mest te verlagen kan een groter deel van de mest op eigen land worden aangewend. Het ammoniumsulfaat kan ingezet worden als kunstmestvervanger en leid hierbij tot aanzienlijk mindere emissies dan dierlijke mest.
In dit tabblad kunt u de kerninformatie over uw bedrijf invoeren. Dit betreft voornamelijk de hoeveelheid en samenstleling van uw mest, maar ook of u gebruik wilt maken van een mestscheider. Hiernaast kunt u een investeringssubsidie invullen. Doorgaans is het mogelijk om in ieder geval een deel van de investering van een stikstofstripper gesubsidieerd te krijgen.
Een stripper kan gebruikt worden in combinatie met een mestscheider, of zonder. Doorgaans is het handig om de mest te scheiden voor deze gestript wordt, maar voor uw specifieke bedrijf kan het handig zijn om eerst de mest te strippen en pas daarna te scheiden. Hieronder kunt u aangeven welke situatie u wilt simuleren. Hiernaast kunt u aangeven of uw bedrijf al beschikt over mestscheiding of niet. Dit is belangrijk om correct te berekenen hoeveel mestoverschot uw bedrijf heeft, en dus hoeveel nut een stripper voor u heeft.
U kunt er voor kiezen om met forfaitaire getallen te rekenen (op basis van het type mest wat u heeft ingevuld), of handmatig de gehaltes van uw mest in te vullen.
Gekozen scenario
Hieronder wordt schematisch weergegeven hoe uw nulsituatie en uw nieuwe situatie er uitzien op basis van wat u hierboven heeft ingevuld. Dit geeft een visuele terugkoppeling op waar en hoe een stripper gebruikt wordt in uw bedrijfsvoering. U kunt deze scenario's aanpassen via de knoppen bovenaan dit tabblad.
In dit tabblad kunt u aangeven wat voor grond u tot uw beschikking heeft. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel stikstof en fosfaat u op uw land kunt plaatsen. De hoeveelheid land, type gewas en type grond zijn van groot belang voor het berekenen van de vermeden mestoverschotten.
Samenstelling land (1)
Samenstelling land (2)
Samenstelling land (3)
In dit tabblad kunt u de kerngetallen voor uw financiële situatie naar wens aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de prijs van kunstmest aanpasseen, of kiezen voor een andere warmtebron voor het strippen.
Uitgangspunten Operationele Kosten
Uitgangspunten afvoerkosten
Aangezien de afvoerkosten voor mest sterk afhankelijk zijn van de regio, is het voor een goede berekening belangrijk dat u uw afvoerkosten hier invult. Indien u deze niet weet kunt u doorrekenen met de standaard getallen die al inveguld zijn.
%
Uitgangspunten uitrijden mest
Door uw mest te strippen kunt u meer mest kwijt op uw eigen land. Dit betekent minder af voerkosten, maar ook dat u meer mest op het land zult moeten uitrijden wat kosten met zich mee brengt. In dit model wordt er van uitgegaan dat het uitrijden door een loonwerker wordt uitgevoerd. Indien u zelf uw mest uitrijdt, of deze kosten niet mee wilt nemen, kunt u deze uitschakelen.
Uitzonderingsregel geldt alleen bij klei/veengrond
Zijn alle bedrijfsgegevens ingevuld? Selecteer dan hieronder ''casus doorrekenen'' om uw resultaten in te zien. Naderhand kunt u waarden naar wens aanpassen om te zien hoe uw casus veranderd.
WAARSCHUWING: Er ontbreken nog gegevens. Vul eerst in de andere tabbladen alle benodigde gegevens in, en kom dan terug naar deze pagina.
Op dit tabblad kunnen enkele technische gegevens aangepast worden die met de werking van de stikstofstripper te maken hebben. Pas deze waarden alleen aan als u weet wat u doet.
%
%
In dit tabblad kunt u de kerninformatie over uw bedrijf invoeren. Dit betreft bijvoorbeeld de hoeveelheid en samenstelling van uw mest, of u ook mest wilt aanvoeren etc.
Een vergister maakt biogas uit de organische stof in uw mest. De kwaliteit en hoeveelheid van de mest is dan ook essentieel voor een goed vergistingsproces. In de regel is dagverse mest het beste, en vaak wordt er voor gekozen om de stalvloeren er op aan te passen om dit mogelijk te maken. Een vergister kan ook draaien op niet dagverse, of aangevoerde mest, maar doorgaans is het financieel aantrekkelijk om de stalvloer aan te laten passen.
Stal informatie
Mestbron 1
Dagverse mest is mest die bijvoorbeeld via een mestschuif wordt afgevangen en direct naar de vergister gaat. Oude mest is mest die langer opgeslagen wordt in een put, bijvoorbeeld bij een traditionele roostervloerstal. Indien u uw vloer wilt laten aanpassen om dagverse mest te vergisten kunt u deze investering later aanvinken. In het kader van fors hogere biogasopbrengsten uit de mest is het in de meeste gevallen verstandig om deze investering te doen. Dit heeft geen effect op bijvoorbeeld vaste mest of dikke fractie.
Mestbron 2
Dagverse mest is mest die bijvoorbeeld via een mestschuif wordt afgevangen en direct naar de vergister gaat. Oude mest is mest die langer opgeslagen wordt in een put, bijvoorbeeld bij een traditionele roostervloerstal. Indien u uw vloer wilt laten aanpassen om dagverse mest te vergisten kunt u deze investering later aanvinken. In het kader van fors hogere biogasopbrengsten uit de mest is het in de meeste gevallen verstandig om deze investering te doen. Dit heeft geen effect op bijvoorbeeld vaste mest of dikke fractie.
Mestbron 3
Dagverse mest is mest die bijvoorbeeld via een mestschuif wordt afgevangen en direct naar de vergister gaat. Oude mest is mest die langer opgeslagen wordt in een put, bijvoorbeeld bij een traditionele roostervloerstal. Indien u uw vloer wilt laten aanpassen om dagverse mest te vergisten kunt u deze investering later aanvinken. In het kader van fors hogere biogasopbrengsten uit de mest is het in de meeste gevallen verstandig om deze investering te doen. Dit heeft geen effect op bijvoorbeeld vaste mest of dikke fractie.
Mestbron 4
Dagverse mest is mest die bijvoorbeeld via een mestschuif wordt afgevangen en direct naar de vergister gaat. Oude mest is mest die langer opgeslagen wordt in een put, bijvoorbeeld bij een traditionele roostervloerstal. Indien u uw vloer wilt laten aanpassen om dagverse mest te vergisten kunt u deze investering later aanvinken. In het kader van fors hogere biogasopbrengsten uit de mest is het in de meeste gevallen verstandig om deze investering te doen. Dit heeft geen effect op bijvoorbeeld vaste mest of dikke fractie.
In dit tabblad kunt u een aantal zaken aanpassen met betrekking tot uw vergister. In principe hoeft u hier niets aan te passen, maar indien u hier wens naar heeft kunt u een aantal zaken handmatig aanpassen.
Een flexobassin vergister is doorgaans goedkoper, maar enkel mogelijk op kleine schaal (tot ongeveer 8.000 kuub mest). Hierbij wordt een vergister gebouwd met pilaren waar een kunststof omhulzing omheen gebouwd wordt. Indien u voorkeur heeft voor een traditionele betonnen vergister, of meer dan 8.000 kuub mest heeft, kunt u hier voor kiezen.
Navergisters dienen om het digestaat uit te laten gisten zodat er geen microbiele activiteit meer over is. Een bijkomend voordeel van een navergister is dat er nog een klein deel extra biogas afgevangen wordt.
Uw vergister kunt u op verschillende manieren verwarmen. Meestal is een warmtepomp de meest rendabele optie, maar u kunt er ook voor kiezen de verwarming via bijvoorbeeld een biogasketel of houtkachel te laten gebeuren.
U kunt de maximale bouwhoogte van de vergister ook aanpassen, bijvoorbeeld omdat uw bestemmingsplan een strenge limiet stelt aan de hoogte van bouwwerken. De hoogte van het gasdak valt hier niet onder. Tevens gebruikt de warmtepomp de restwarmte uit het digestaat. Hierdoor wordt het digestaat gekoeld waardoor het veilig onder de bestaande stalvloer kan worden opgeslagen met minimale restactiviteit.
In dit tabblad kunt u aangeven wat voor verdienmodel u wilt toepassen. U kunt er voor kiezen om uw biogas te verkopen aan een derde partij, of om uw gas op te waarderen naar aardgaskwaliteit en in het netwerk in te voeden (Groengas).
Uw biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit (groengas) met onze aminewassers (de Bio-UP). Dit systeem zorgt er voor dat het gas de juiste calorische waarde heeft, ontdaan is van verontreinigingen en vocht, en ingevoed wordt in het Nederlandse aardgasnetwerk. Groen gas is doorgaans pas rendabel vanaf ongeveer 16.000 ton rundveedrijfmest per jaar.
GVO staat voor ‘’Garantie Van Oorsprong’’. Deze digitale certificaten bewijzen dat energie op een duurzame manier is opgewekt. Als producent van duurzame energie, kunt u deze genereren en verkopen.
HBE staat voor ‘’Hernieuwbare Brandstof Eenheden’’. Met HBE’s kunnen leveranciers van transportbrandstoffen voldoen aan de Europese richtlijn op het gebied van duurzame energie in brandstoffen. Uw product kan dus verkocht worden als CNG (samengeperst gas) of LNG (vloeibaar aardgas) en zo meedoen aan de HBE markt.
Uw biogas wordt verkocht aan een extern bedrijf (bijvoorbeeld een zwembad of de industrie) in de vorm van warmte. Hiervoor krijgt u geld voor de verkoop, maar ook een SDE++ subsidie voor het produceren van duurzame energie. U kunt ook de besparing in CO2 heffing voor het bedrijf ontvangen, mits hier goede afspraken over gemaakt worden. Dit is echter niet altijd mogelijk. Meestal wordt dit gedaan in samenwerking met meerdere bedrijven, om een biogas-HUB te maken. Indien u veel gas produceert op uw eigen bedrijf kunt u dit ook op eigen initiatief doen zonder andere vergisters. In de tool wordt bij kleinschalige bedrijven uitgegaan van een biogas-HUB. Hierbij is het wel een vereiste dat u in de buurt van een biogasleiding of een (industriële) afnemer ligt.
Als u alle gegevens ingevuld heeft kunt u op deze pagina de berekening laten uitvoeren.
WAARSCHUWING: Er ontbreken nog gegevens. Vul eerst in de andere tabbladen alle benodigde gegevens in, en kom dan terug naar deze pagina.

Verdeling van exploitatiekosten bij de stripper

Milieuwinst

Uw vergister bespaart 0 ton CO2 per jaar.

Wat gelijk staat aan de uitstoot van 0 huishoudens

Milieuwinst

Uw vergister bespaart 0 ton CO2 per jaar per jaar.

Wat gelijk staat aan de uitstoot van 0 huishoudens

Resultaten

Belangrijkste conclusies

Financiële score

Financiële score

Terugverdientijd

Ton mest overschot vermeden

Afgevangen stikstof

Vermeden uitstoot

…Wat gelijk staat aan de ammoniakuitstoot van

Geproduceerde kunstmest

Kerngetallen

Capaciteit stripper

Fractie van mest te strippen

Winst per jaar

Winst over totale levensduur

Kerngetallen

Terugverdientijd investering

Jaarlijkse vrije kasstroom na terugverdientijd (winst)

SDE++ categorie

Vergister

Diameter vergister

Gasproductie

Totale investering (indicatief)

Kerngetallen

Terugverdientijd investering

Jaarlijkse vrije kasstroom na terugverdientijd (winst)

SDE++ categorie

Vergister

Diameter vergister

Gasproductie

Totale investering (indicatief)

Vergelijking van netto kosten per ton mest

Mest plaatsing en afvoer (per jaar)

Overzicht van kasstroom per jaar

Overzicht van kasstroom per jaar