Selectiescherm
U kunt hier kiezen tussen de verschillende tools van CCS
Deze tool is momenteel nog in aanbouw. U kunt de MKB EnergyCheckUp voor nu nog vinden op de oude locatie: www.ccsenergieadvies.nl/mkb-energy-checkup-scan/
Welkom bij de online biogascan van CCS Energieadvies. Via deze tool kunt u uitrekenen of een vergister voor uw bedrijf interessant is. De tool stelt u in staat om twee eenvoudige casussen door te rekenen; verkoop van biogas en opwaardering van biogas tot aardgaskwaliteit (groengas). Voor een meer gedetailleerde case studie kunt u terecht bij CCS Energieadvies.
Vul alstublieft uw contactgegevens hieronder in. Het gebruik van de tool is volledig vrijblijvend, en uw gegevens worden niet gedeeld met derden buiten CCS Energieadvies.
Dankuwel. Klik hierboven op het tabblad ''Invoer mest'' om te beginnen met uw berekening.
Toelichting
Welkom bij de online haalbaarheidsberekening voor stikstofstrippers van CCS! Deze tool rekent een indicatieve business case door voor uw bedrijf om te bepalen of een stikstofstripper in uw geval interessant is. In de tool worden twee situaties met elkaar vergeleken; uw huidige situatie (nulsituatie) en een situatie met een stikstofstripper. Doorgaans is een stikstofstripper interessant voor bedrijven die relatief veel mest afvoeren op basis van een stikstofoverschot, maar nog veel ‘ruimte’ hebben tot zij tegen hun fosfaatgrens aanlopen. De haalbaarheid hangt voornamelijk af van het soort land dat u heeft, de hoeveelheid mest, en de samenstelling van die mest. Indien u interesse heeft in een gedetailleerdere, persoonlijke doorrekening van uw casus kunt u contact met ons opnemen.
Om te beginnen met de berekening, selecteer hier boven een tabblad. Als u alle gegevens ingevuld heeft kunt u in het laatste tabblad dit aanvinken, en ontvangt u de resultaten.
Deze tool is gebouwd met steun van Provincie Overijssel
Wat doet de tool?
Deze tool rekent een indicatieve business case door voor uw bedrijf om te bepalen of een stikstofstripper in uw geval interessant is. In de tool worden twee situaties met elkaar vergeleken; uw huidige situatie (nulsituatie) en een situatie met een stikstofstripper. Doorgaans is een stikstofstripper interessant voor bedrijven die relatief veel mest afvoeren op basis van een stikstofoverschot, maar nog veel ‘ruimte’ hebben tot zij tegen hun fosfaatgrens aanlopen. De haalbaarheid hangt voornamelijk af van het soort land dat u heeft, de hoeveelheid mest, en de samenstelling van die mest. Indien u interesse heeft in een gedetailleerdere, persoonlijke doorrekening van uw casus kunt u contact met ons opnemen.
Wat is een stikstofstripper?
Een stikstofstripper is een apparaat wat de vluchtige ammoniak uit de mest kan afvangen. Door de mest te verwarmen naar een hoge temperatuur en deze in een filterkolom zo veel mogelijk in contact met lucht te brengen wordt de ammoniak uitgedampt. De lucht met ammoniak wordt vervolgens door een zure wasser geleid zoals wij deze ook kennen uit de varkenshouderij. Het resultaat van deze twee stappen is een meststroom met een aanzienlijk lagere concentratie stikstof, en een stroom van kunstmest in de vorm van ammoniumsulfaat. Door de stikstofconcentratie in de eigen mest te verlagen kan een groter deel van de mest op eigen land worden aangewend. Het ammoniumsulfaat kan ingezet worden als kunstmestvervanger en leid hierbij tot aanzienlijk mindere emissies dan dierlijke mest.
In dit tabblad kunt u de kerninformatie over uw bedrijf invoeren. Dit betreft bijvoorbeeld de hoeveelheid en samenstelling van uw mest.
Samenstelling meststroom
In dit tabblad kunt u aangeven wat voor grond u tot uw beschikking heeft. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel stikstof en fosfaat u op uw land kunt plaatsen.
Samenstelling land (1)
Samenstelling land (2)
Samenstelling land (3)
In dit tabblad kunt u de kerngetallen voor uw financiële situatie naar wens aanpassen.
Uitgangspunten operationele kosten
Uitgangspunten afvoerkosten
Uitgangspunten mest uitrijden
Uitzonderingsregel geldt alleen bij klei/veengrond
Zijn alle bedrijfsgegevens ingevuld? Laat dan uw contactgegevens achter om de resultaten te zien. Naderhand kunt u waarden naar wens aanpassen om te zien hoe uw casus veranderd.
Op dit tabblad kunnen enkele technische gegevens aangepast worden die met de werking van de stikstofstripper te maken hebben. Pas deze waarden alleen aan als u weet wat u doet.
%
%
In dit tabblad kunt u de kerninformatie over uw bedrijf invoeren. Dit betreft bijvoorbeeld de hoeveelheid en samenstelling van uw mest, of u ook mest wilt aanvoeren etc.
Een vergister maakt biogas uit de organische stof in uw mest. De kwaliteit en hoeveelheid van de mest is dan ook essentieel voor een goed vergistingsproces. In de regel is dagverse mest het beste, en vaak wordt er voor gekozen om de stalvloeren er op aan te passen om dit mogelijk te maken. Een vergister kan ook draaien op niet dagverse, of aangevoerde mest, maar doorgaans is het financieel aantrekkelijk om de stalvloer aan te laten passen.
Stal informatie Mestbron 1
Dagverse mest is mest die bijvoorbeeld via een mestschuif wordt afgevangen en direct naar de vergister gaat. Oude mest is mest die langer opgeslagen wordt in een put, bijvoorbeeld bij een traditionele roostervloerstal. Indien u uw vloer wilt laten aanpassen om dagverse mest te vergisten kunt u deze investering later aanvinken. In de meeste gevallen is het verstandig om deze investering te doen. Dit heeft geen effect op bijvoorbeeld vaste mest of dikke fractie.
Mestbron 2
Dagverse mest is mest die bijvoorbeeld via een mestschuif wordt afgevangen en direct naar de vergister gaat. Oude mest is mest die langer opgeslagen wordt in een put, bijvoorbeeld bij een traditionele roostervloerstal. Indien u uw vloer wilt laten aanpassen om dagverse mest te vergisten kunt u deze investering later aanvinken. In de meeste gevallen is het verstandig om deze investering te doen. Dit heeft geen effect op bijvoorbeeld vaste mest of dikke fractie.
Mestbron 3
Dagverse mest is mest die bijvoorbeeld via een mestschuif wordt afgevangen en direct naar de vergister gaat. Oude mest is mest die langer opgeslagen wordt in een put, bijvoorbeeld bij een traditionele roostervloerstal. Indien u uw vloer wilt laten aanpassen om dagverse mest te vergisten kunt u deze investering later aanvinken. In de meeste gevallen is het verstandig om deze investering te doen. Dit heeft geen effect op bijvoorbeeld vaste mest of dikke fractie.
Mestbron 4
Dagverse mest is mest die bijvoorbeeld via een mestschuif wordt afgevangen en direct naar de vergister gaat. Oude mest is mest die langer opgeslagen wordt in een put, bijvoorbeeld bij een traditionele roostervloerstal. Indien u uw vloer wilt laten aanpassen om dagverse mest te vergisten kunt u deze investering later aanvinken. In de meeste gevallen is het verstandig om deze investering te doen. Dit heeft geen effect op bijvoorbeeld vaste mest of dikke fractie.
In dit tabblad kunt u een aantal zaken aanpassen met betrekking tot uw vergister. In principe hoeft u hier niets aan te passen, maar indien u hier wens naar heeft kunt u een aantal zaken handmatig aanpassen.
Een flexobassin vergister is doorgaans goedkoper op kleine schaal. Hierbij wordt een vergister gebouwd met pilaren waar een kunststof omhulzing omheen gebouwd wordt. Indien u voorkeur heeft voor een traditionele betonnen vergister kunt u hier ook voor kiezen.
Navergisters dienen om het digestaat uit te laten gisten zodat er geen microbiele activiteit meer over is. Een bijkomend voordeel van een navergister is dat er nog een klein deel extra biogas afgevangen wordt.
U kunt de maximale bouwhoogte van de vergister ook aanpassen, bijvoorbeeld omdat uw bestemmingsplan een strenge limiet stelt aan de hoogte van bouwwerken. De hoogte van het gasdak valt hier niet onder.
In dit tabblad kunt u aangeven wat voor verdienmodel u wilt toepassen. U kunt er voor kiezen om uw biogas te verkopen aan een derde partij, of om uw gas op te waarderen naar aardgaskwaliteit en in het netwerk in te voeden (Groengas).
Uw biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit (groengas) met onze aminewassers (de Bio-UP). Dit systeem zorgt er voor dat het gas de juiste calorische waarde heeft, ontdaan is van verontreinigingen en vocht, en ingevoed wordt in het Nederlandse aardgasnetwerk.
GVO staat voor ‘’Garantie Van Oorsprong’’. Deze digitale certificaten bewijzen dat energie op een duurzame manier is opgewekt. Als producent van duurzame energie, kunt u deze genereren en verkopen.
HBE staat voor ‘’Hernieuwbare Brandstof Eenheden’’. Met HBE’s kunnen leveranciers van transportbrandstoffen voldoen aan de Europese richtlijn op het gebied van duurzame energie in brandstoffen. Uw product kan dus verkocht worden als CNG (samengeperst gas) of LNG (vloeibaar aardgas) en zo meedoen aan de HBE markt.
Aminewassers hebben een warmtebron nodig om groengas te produceren. Standaard rekenen wij hiervoor met een biogaskachel, maar u kunt kiezen voor een andere bron. Hoe hoger de prijs van biogas/aardgas, hoe aantrekkelijker het wordt om een andere warmtebron te gebruiken.
Uw biogas wordt verkocht aan een extern bedrijf (bijvoorbeeld een zwembad of de industrie) in de vorm van warmte. Hiervoor krijgt u geld voor de verkoop, maar ook een SDE++ subsidie voor het produceren van duurzame energie. U kunt ook de besparing in CO2 heffing voor het bedrijf ontvangen, mits hier goede afspraken over gemaakt worden. Dit is echter niet altijd mogelijk.
Als u alle gegevens ingevuld heeft kunt u op deze pagina de berekening laten uitvoeren.
WAARSCHUWING: Er ontbreken nog gegevens. Vul eerst in de andere tabbladen alle benodigde gegevens in, en kom dan terug naar deze pagina.

Verdeling van exploitatiekosten bij de stripper

Uitrijdkosten (per jaar)

Financiën overzicht

Milieuwinst

Uw vergister bespaart 0 ton CO2 per jaar.

Wat gelijk staat aan de uitstoot van 0 huishoudens

Milieuwinst

Uw vergister bespaart 0 ton CO2 per jaar per jaar.

Wat gelijk staat aan de uitstoot van 0 huishoudens

Resultaten

Belangrijkste conclusies

Financiële score

Financiële score

Terugverdientijd

Ton mest overschot vermeden

Afgevangen stikstof

Vermeden uitstoot

…Wat gelijk staat aan de ammoniakuitstoot van

Geproduceerde kunstmest

Kerngetallen

Capaciteit stripper

Fractie van mest te strippen

Winst per jaar

Winst over totale levensduur

Netto investering

Kerngetallen

Terugverdientijd investering

Jaarlijkse winst na terugverdientijd

Vergister

Diameter vergister

Gasproductie

Totale investering (indicatief)

Recirculatie benodigd

Kerngetallen

Terugverdientijd investering

Jaarlijkse winst na terugverdientijd

Vergister

Diameter vergister

Gasproductie

Totale investering (indicatief)

Recirculatie benodigd

Vergelijking van netto kosten per ton mest

Mest plaatsing en afvoer (per jaar)

Afvoerkosten (per jaar)

Overzicht van kasstroom per jaar

Overzicht van kasstroom per jaar